X

hr

en

O nama

Petros d.o.o. od 1990. godine posluje kao organizator putovanja i posrednik. Također, pružamo usluge smještaja u vlastitim smještajnim kapacitetima. Organiziramo grupna putovanja i indvidulna putovanja, a kao specijalisti  za školska putovanja jedna smo od  vodećih hrvatskih putničkih agencija. U Hrvatskoj pružamo usluge destinacijske menadžment kompanije. Izuzetnu pažnju polažemo u edukaciju naših zaposlenika. Samo educirani i zadovoljni djelatnici mogu pružati kvalitetnu Petrosovu uslugu. Ponosni smo što deset godina kontiunuirano održavamo tečaj za turističke pratitelje, što je dobra osnova za odabir najboljih turističkih pratitelja za Petrosova putovanja. Pružamo uslugu organizacije vođenja s lokalnim turističkim vodičima u sklopu tura i kao zaseban turistički proizvod. Kontinurano radimo na obogaćivanju i poboljšavanju kvalitete usluge. Vjerujemo da samo kvalitetna usluga te premašivanje očekivanja gostiju je garancija uspješnog i dugoročnog poslovanja agencije. Petros d.o.o. redovita je članica UHPA-e, uveli  smo  EOS code i implementirali Travelife standard te i u tom smislu iskazujemo svoju orijanitiranost prema društveno odgovornom poslovanju i održivom turizmu.

Misija agencije

Naša misija je organizicija kvalitetnih grupnih i indvidualnih putovanja, osmišljavanje turističkih proizvoda u Hrvatskoj i pružanje usluga destinacijske menadžment kompanije, pružanje usluga smještaja u vlastitim smještajnim kapacitetima, edukacija turističkih djelatnika. Vjerujemo da je uvažavanje načela društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma jedino ispravno poslovanje i u skladu s tim uvjerenjem poslujemo.

Vizija agencije

Postati vodeća destinacijska menadžment kompanija u kontinentalnoj Hrvatskoj i vodeći pružatelj usluga u privatnom smještaju u Zagrebu. Pružati jedinstvenu uslugu organizacije emitivnih putovanja. Uz uvažavanje načela društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma doprinositi razvoju hrvatskog turizma.

Politika kvalitete

Putnička agencija Petros d.o.o. obvezuje se pružati visoku razinu kvalitete:

Kontinuirano uvodimo poboljšanja u poslovne procese te radimo na obogaćivanju usluga koje pružamo. Naša politika kvalitete usklađena je s našom misijom, vizijom, strategijom i ciljevima kvalitete, s čime su upoznati svi naši zaposlenici koje kontinuirano stručno usavršavamo.

Uvažavamo načela društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te kontinuirano radimo na implementaciji uvođenja novih i održavanja visokih standarda društveno odgovornog poslovanja.

Politika održivosti 

Održivost i pridržavanje zakona

Uvažavamo načela društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te kontinuirano radimo na implementaciji uvođenja novih i održavanja visokih standarda društveno odgovornog poslovanja. Poslujemo u skladu s najvišim etičkim standardima i svim pozitivnim zakonima te primjenjujemo najbolje poslovne prakse u cilju pružanja kvalitetne usluge, a u skladu s načelima održivosti. Svi naši zaposlenici upoznati su s politikom održivosti. Politika održivosti sastavni je dio naše misije, vizije i politike kvalitete.

Zaposlenici

Naša poltika je promicati jednake mogućnosti i pozitivno radno okruženje, ne diskriminirati prilikom zapošljavanja i rada na temelju rase, boje kože, vjere, etničkog ili nacionalnog podrijetla, dobi, invaliditeta, spolnog opredjeljenja, političkog mišljenja, spola ili bračnog stanja. Niti jedan zaposlenik neće biti predmetom fizičkog, spolnog, rasnog, psihološkog ili bilo kojeg drugog oblika uznemiravanja ili zlostavljanja. Ne zapošljavamo osobe ispod zakonske dobne granice za rad. Petros će osigurati sigurno radno okruženje u skladu s važećim zakonima i propisima. Poštujemo ravnotežu između poslovnog i privatnog života naših zaposlenika. Potičemo razvoj zaposlenika, predanost poslu, timski rad, odgovornost i poslovanje uz ispunjenje najviših etičkih standarda.

Interno upravljanje

Vodimo računa o utjecaju na okoliš te smatramo da je to naša odgovornost. Svi naši zaposlenici uključeni su u interno upravljanje. Racionalno koristimo uredski materijal, smanjujemo potrošnju struje gašenjem svijetla i uredskih uređaja nakon radnog vremena, potičemo obostrano printanje i kopiranje kao i zajednički dolazak automobilom zaposlenika na posao i korištenje javnog prijevoza. U našem ”Kutku za reciklažu” odvojeno prikupljamo papir, plastiku, tonere i baterije. Kada je to moguće koristimo reciklirane proizvode.

Razvoj usluge

U cilju održavanja i poboljšavanja visoke kvalitete naših usluga, konstatno razvijamo naše turističke usluge. Kada je to moguće, dajemo prednost održivim turističkim uslugama.

Turistički pratitelji i turistički vodiči

Izvrsnost Petrosove usluge ovisi i o izvrsnosti usluga koju pružaju turistički pratitelji i vodiči. U sklopu tečaja za turističe pratitelje, informiramo buduće turističke pratitelje o načelima društveno odgovornog turističkog poslovanja.

Destinacije

Poštujemo raznolikost destinacija, njihova prirodna i kulturna dobra te smatramo da je zajednička zadaća očuvanje tih dobara. Stoga ćemo, kada je to god moguće, poticati naše zaposlenike, klijente i dobavljače da poštuju tradiciju, loklane resurse i vrijednosti.

Dobavljači

Naše poslovne partnere, kada je to moguće,  upoznajemo s našom predanošću održivom poslovanju i visokim standardima etičnog poslovanja. Izvrsnost naše usluge, ovisi i o izvrsnosti naših dobavljača. Uvažavamo običaje i vrijednosti država u kojima posluju naši partneri. Preferiramo dobavljače koji imaju slične vrijednosti i posluju etično. Od naših dobavljača očekujemo da se pridržavaju svih važećih ekoloških zakona u zemlji u kojoj posluju.

Odnosi s kupcima

O našoj opredjeljenosti prema održivom poslovanju naše kupce obavještavamo putem web stranice i društevnih mreža.