X

hr

en

Tečaj za turističkog pratitelja

Idući tečaj počinje:
08.05.2017. Zagreb 1.650,00 kuna (mogućnost plaćanja karticama do 6 rata)

Ministarstvo turizma izdalo je suglasnost Petrosu za imenovanje ispitne komisije za polaganje ispita za turističkog pratitelja. Petrosov tečaj za turističke pratitelje jedini je tečaj u Hrvatskoj koji se organizira i provodi prema normi kvalitete ISO 9001:2008.

Plaćaju me da putujem? Želiš širiti svoje horizonte? Prijavi se na tečaj za turističke pratitelje koji se  u kontinuitetu održava već 15-tu godinu.

Turistički pratitelj obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista te može tijekom putovanja, osim u turističkim cjelinama davati putnicima osnovne informacije o područjima obuhvaćenim putovanjem. Turistička agencija koja organizira putovanje, tijekom cijelog putovanja mora koristiti prema Zakonu, usluge turističkog pratitelja za grupu od 15-75 osoba.

Online prijava

Napomena: 

Prilikom popunjavanja prijave molimo dostavite: 1. presliku osobne iskaznice,  2. presliku svjedodžbe (ili diplome) o završenom školovanju i 3. ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti ispod

Cijena tečaja uključuje:

pronađite nas i na društvenim mrežama

Petros putnička agencija
Božidara Adžije 34, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. 01 3646 - 777
Fax. 01 3646 - 465
E-mail. petros@petros.hr