Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

  • putem pošte na adresu: Petros d.o.o., Nova cesta 5, 10000 Zagreb
  • putem elektronske pošte na adresu: petros@petros.hr
  • u uredu Petros d.o.o., Nova cesta 5 (VII.kat), 10000 Zagreb

Potvrdu primitka prigovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Follow us